search_api_autocomplete

Polygone International SA

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Polygone (ISIN BE0974255847) wordt geschorst op Alternext Brussel op 1 februari 2012 in afwachting van de publicatie van een persbericht.

De herneming van de notering zal gebeuren op een later te bepalen tijdstip.