search_api_autocomplete

Rentabiliweb

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Rentabiliweb, ISIN BE0946620946, wordt geschorst op Euronext Brussel op 24/09/2015 vanaf 09:00 in afwachting van de publicatie van een persbericht.
De notering van het financieel instrument ,wordt hernomen op Euronext Brussel op 25/09/2015 om 09:00.