search_api_autocomplete
Home

Richtsnoeren betreffende de afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II

Nieuws

Dit document handelt over de richtsnoeren die verstrekt zijn door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten ('ESMA') inzake het kalibreren van handelsonderbrekers door handelsplatformen die algoritmische handel op hun systemen toestaan of mogelijk maken, en over de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren door de FSMA ten aanzien van de handelsplatformen die onder haar toezicht vallen.