Nieuws & Waarschuwingen

Richtsnoeren betreffende de rapportering aan de bevoegde autoriteiten uit hoofde van de verordening geldmarktfondsen

Nieuws
News article
25/08/2020

Deze mededeling FSMA_2020_10 handelt over de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (“ESMA”) betreffende de rapportering aan de bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 37 van de verordening geldmarktfondsen, en over de tenuitvoerlegging ervan door de FSMA.