search_api_autocomplete
Home

Richtsnoeren inzake de criteria voor vrijstelling van beleggingsondernemingen van liquiditeitsvereisten

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Dit document handelt over de Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit inzake de criteria die de bevoegde autoriteiten kunnen hanteren om kleine, niet-verweven beleggingsondernemingen vrij te stellen van de liquiditeitsvereisten waaraan zij moeten voldoen krachtens artikel 43, lid 4 van Verordening (EU) 2019/2033.