search_api_autocomplete
Home

Ruim 800.000 Belgen beleggen op de beurs

Persbericht
Schorsing van een aandeel: beursgegevens op een leddisplay

De voorbije drie jaar handelden 830.000 Belgen op de beurs. En dat aantal zit in de lift: in de eerste drie maanden van 2021 is het aantal unieke beleggers meer dan verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Het aantal nieuwe beleggers ligt begin 2021 de helft hoger dan begin 2019. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over het gedrag van de Belgische retailbeleggers. Deze studie werd vandaag voorgesteld tijdens een webinar dat de FSMA organiseerde naar aanleiding van de publicatie van haar tiende jaarverslag.

In mei 2020 publiceerde de FSMA een eerste studie over het beleggingsgedrag. Daaruit bleek dat Belgen tijdens de eerste lockdown tot vijfmaal meer BEL20-aandelen verhandelden dan in de periode voor de crisis. Bovendien waren jonge en niet-frequente beleggers in die periode veel actiever.

De FSMA maakte vandaag de resultaten bekend van een uitgebreide opvolgingsstudie. Dat gebeurde tijdens een webinar met bijna 800 deelnemers. De studie is gebaseerd op een data-analyse van de rapportering die de FSMA tussen januari 2018 en maart 2021 ontving over beurstransacties door retailbeleggers. De hoofdpunten van deze studie zijn hieronder opgenomen.

Ruim half miljoen Belgen handelde in aandelen

Belgen verrichtten in die periode 29.825.716 transacties. In totaal zijn er overheen alle financiële instrumenten (aandelen, obligaties, opties, …) 830.000 unieke Belgische retailbeleggers, gemeten naar het aantal effectenrekeningen. Ongeveer 550.000 daarvan handelden in aandelen. Gemiddeld hebben Belgen gehandeld in negen instrumenten.

Aantal unieke beleggers in BEL20 verdubbeld

Tussen begin 2018 en eind maart 2021 investeerden 330.000 unieke beleggers in BEL20-aandelen.  Ongeveer 80 procent van hen heeft ook in andere instrumenten gehandeld. Het aantal unieke beleggers dat minstens één transactie in een BEL20-aandeel uitoefende, steeg enorm tijdens de eerste lockdown.

Ook nadien is er nog steeds een verhoging op te merken: in het eerste kwartaal van 2021 is het aantal unieke beleggers meer dan verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Begin 2021 vinden opnieuw meer nieuwe beleggers hun weg naar de markt. In vergelijking met begin 2019 is er een toename van meer dan 50 procent.

Verhandelde volume in BEL20 steeg tijdens de coronacrisis

Sinds de coronacrisis is het verhandelde volume in BEL20-aandelen fors toegenomen. Over de hele periode 2018-2021 bedroeg het volume gemiddeld 625 miljoen euro per maand. In de periode van midden februari 2020 tot eind maart 2021 lag dat op gemiddeld 933 miljoen euro per maand.

Het verhandelde volume steeg niet alleen tijdens de eerste lockdown. Ook bij de start van de tweede lockdown, begin november 2020, steeg het volume weer, maar minder uitgesproken dan tijdens de eerste lockdown. In tegenstelling tot de eerste lockdown werd er toen meer verkocht dan gekocht.

Ook ETF’s winnen aan populariteit bij de retailbeleggers

De studie meet ook de beleggingen in Exchange-Traded Funds (ETF’s), beursgenoteerde fondsen die de prestatie van een bepaalde index volgen. In totaal handelden ongeveer 360.000 unieke Belgische beleggers in ETF’s. Ze deden samen 1,8 miljoen transacties. Een groot deel van de transacties in ETF’s gebeurden via discretionair beheer, maar sinds 2020 vinden ook retailbeleggers meer hun weg naar ETF’s.

GameStop, Blackberry en AMC

De studie ging ook na wat het gedrag van de Belgen was in het kader van de hypes, vooral in de VS, rond aandelen zoals GameStop, Blackberry en AMC. Het aantal Belgen dat in die aandelen belegde, bleef erg beperkt. Tussen 1 december 2020 en 12 februari 2021 handelden in totaal 4.237 Belgen in GameStop; 1.580 in Blackberry; en 4.058 in AMC. Voornamelijk mannen jonger dan 35 waren actief in deze aandelen.

Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA: ‘Deze studie toont niet alleen de toegenomen interesse aan van de Belgen voor de beurs. Maar ze illustreert ook de moderne technieken van data-analyse die de FSMA in staat stellen om maximaal gebruik te maken van de informatie waarover ze beschikt. Naast deze studie, werken we volop aan andere toepassingen om de data waarover we beschikken nog efficiënter en sneller te benutten omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een essentiële tool is voor de toezichthouder van de toekomst.’

Een presentatie over de resultaten van deze studie staat op de website van de FSMA.

De FSMA publiceert vandaag ook haar jaarverslag over 2020, dat eveneens geraadpleegd kan worden op de FSMA-website.