search_api_autocomplete

Sapec

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Sapec, BE0003625366, wordt heropend op Euronext Brussel op 8/11/2016 vanaf 09:00 CET volgend op de publicatie van een persbericht.