search_api_autocomplete
Home

Sectoroverzicht van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft een overzicht gepubliceerd van de sector van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's).

Het overzicht heeft betrekking op de volledige sector van de IBP's en omvat informatie over het aantal IBP's, het balanstotaal, het aantal deelnemers, de dekkingsgraden,... voor het boekjaar 2011. Het sectoroverzicht kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.