search_api_autocomplete

Settlements

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument settlements, BE0974261902, wordt hernomen op Euronext Brussel (Alternext) op 19/08/2016 om 15:30 CET wegens de publicatie van het jaarverslag 2015.