search_api_autocomplete

Settlements SA

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De schorsing van de financiële instrumenten van Settlements SA, ISIN BE0974261902, wordt morgen 23 januari 2015 opgeheven als gevolg van de publicatie van het jaarlijks financieel verslag 2013 en het halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2014.