search_api_autocomplete
Home

Studie 44: Financiële verslaggeving over Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdrage

Persbericht

Financiële verslaggeving over Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdrage: aanbevelingen voor toelichtingen in de IFRS-jaarrekening van genoteerde vennootschappen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) brengt de verslaggeving in kaart over de Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdrage, onderworpen aan de wettelijke rendementsgarantie uit artikel 24 van de wet van 28 april 2003 (studie 44). Op basis van haar bevindingen publiceert ze tevens aanbevelingen voor de toelichtingen inzake deze plannen in de geconsolideerde jaarrekeningen van Belgische genoteerde vennootschappen over het boekjaar 2014.