search_api_autocomplete

Texaf

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Texaf, BE0974263924, wordt geschorst op Euronext Brussel op 11/11/2016 vanaf 15:37 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.
De notering van het financieel instrument ,wordt hernomen op Euronext Brussel op 14/11/2016 om 09:00 CET.