search_api_autocomplete

Tinc

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Tinc, BE0974282148, wordt op aanvraag van de vennootschap geschorst op Euronext Brussel op 15/12/2016 vanaf 09:00 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.