search_api_autocomplete

UCB

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument UCB, ISIN BE0003739530, wordt geschorst op Euronext Brussel op 01/04/2015 vanaf 09:00 in afwachting van een ruime verspreiding van een persbericht.
De notering van het financieel instrument wordt hernomen op Euronext Brussel op 01/04/2015 om 09:30.