search_api_autocomplete
Home

Update van de mededeling over de elektronische overmaking van informatie met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging aan de FSMA

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Deze update licht onder meer de wijze toe waarop de Belgische openbare ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming hun essentiële informatiedocumenten (“PRIIP’s KID’s”) en de SFDR-bijlage bij hun prospectus kunnen overmaken aan de FSMA.