search_api_autocomplete
Home

Verplicht openbaar overnamebod in contanten van CMB NV op Euronav NV

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het “Overnamebesluit”), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 24 november 2023 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van CMB NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0404.535.431 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (de “Bieder”), om een verplicht openbaar overnamebod in contanten (het “Bod”) uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door Euronav NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0860.402.767 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (de “Doelvennootschap” of “Euronav”).

Het Bod heeft betrekking op alle aandelen in de Doelvennootschap die nog niet in het bezit zijn van de Bieder of met de Bieder verbonden personen, met name op datum van de kennisgeving van de Bieder aan de FSMA in totaal 93.983.198 (hetzij 42,72%) aandelen. Op de datum van de kennisgeving door de Bieder aan de FSMA overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, heeft de Doelvennootschap geen andere effecten uitgegeven met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht dan aandelen.

De biedprijs per aandeel bedraagt USD 18,43 (de “Biedprijs”). De Biedprijs zal op een dollar-voor-dollar basis verminderd worden met het brutobedrag van enige uitkeringen door Euronav aan haar aandeelhouders (inclusief in de vorm van een dividend, uitkering van uitgiftepremies, kapitaalvermindering of in enige andere vorm) met een ex-dividend datum voorafgaand aan de betaaldatum van het Bod.

Het Bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder heeft de intentie om de notering van Euronav op Euronext Brussels en de New York Stock Exchange te behouden, en heeft niet de intentie om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen in de zin van de artikelen 42 en 43 juncto 57 van het Overnamebesluit en artikel 7:82; §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.