Nieuws & Waarschuwingen

Verplicht openbaar overnamebod van Blueberry op Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques

Persbericht
News article
18/06/2020

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het 'Overnamebesluit'), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 18 juni 2020 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Blueberry, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0748.658.173 (de 'Bieder'), om een verplicht openbaar overnamebod in contanten (het 'Bod') uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques (SABCA), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Haachtsesteenweg 1470, 1130 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.770.992 (de 'Doelvennootschap').

Het Bod heeft betrekking op alle aandelen van de Doelvennootschap die nog niet in het bezit van de Bieder zijn, zijnde 75.688 aandelen. De biedprijs bedraagt EUR 32,09 per aandeel.

Het Bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder heeft het voornemen om, na de sluiting van het bod, een vereenvoudigd uitkoopbod te lanceren, in overeenstemming met de artikelen 42 en 43 juncto 57 van het Overnamebesluit en artikel 7:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.