Nieuws & Waarschuwingen

Verplicht openbaar overnamebod van Hendrik Van Eeckhout, Karel Van Eeckhout en Think2Act Energy & Materials NV op 2Valorise NV

Persbericht
News article
10/10/2018

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, eerste lid van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het 'Overnamebesluit'), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 9 oktober 2018 heeft ontvangen met betrekking tot het uitbrengen door Hendrik Van Eeckhout, Karel Van Eeckhout en Think2Act Energy & Materials NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Baronielaan 8, 8870 Izegem en met ondernemingsnummer 0833.757.263) (samen de 'Bieder') van een verplicht en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten (het 'Bod') op aandelen uitgegeven door 2Valorise NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te De Snep 3324, 3945 Ham en met ondernemingsnummer 0876.488.436), waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de 'Doelvennootschap').

De verplichting om een openbaar bod uit te brengen volgt uit de wijziging van controle over Think2Act Energy & Materials NV als houdsteronderneming overeenkomstig artikel 51, § 1 van het Overnamebesluit. Krachtens een aandeelhoudersovereenkomst van 8 oktober 2018 verwierven Hendrik Van Eeckhout en Karel Van Eeckhout de gezamenlijke controle over Think2Act Energy & Materials NV, die zij zullen uitoefenen samen met hun vader Philiep Van Eeckhout die voorheen de exclusieve controle uitoefende krachtens een thans vervallen aandeelhoudersovereenkomst. De biedplicht wordt uitgevoerd door Hendrik Van Eeckhout, Karel Van Eeckhout alsook Think2Act Energy & Materials NV zelf.

Het voorgenomen Bod heeft betrekking op alle 444.794 aandelen uitgegeven door de Doelvennootschap die nog niet in het bezit zijn van de Bieder of met haar verbonden personen. Voor elk aandeel wordt zes (6) EUR in contanten geboden, met name de prijs waaraan Think2Act Energy & Materials NV onlangs 7.149.000 of 94,14% van de aandelen van de Doelvennootschap verwierf van de voormalige referentie-aandeelhouders Gimarco NV, LRM NV en Philiep Van Eeckhout.

De Bieder heeft de intentie om over te gaan tot een uitkoopbod overeenkomstig de artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het Overnamebesluit voor zover aan de vereiste voorwaarden is voldaan volgend op het Bod.