search_api_autocomplete
Home

Verplicht openbaar overnamebod van Natixis Belgique Investissements op warrants en aandelen van Dalenys

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, in toepassing van artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het «  Overnamebesluit »), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 30 oktober 2017 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Natixis Belgique Investissements, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 382, 1050 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0885 674 633, RPR Brussel (Franstalig) (de « Bieder »), om een verplicht openbaar overnamebod in contanten uit te brengen (het « Bod ») op de warrants en aandelen uitgegeven door Dalenys, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Jourdanstraat 41, 1060 Sint-Gillis (Brussel), België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0878.265.120, RPR Brussel (Franstalig) en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de Euronext Brussels en op Euronext Parijs (Compartiment C) (« Dalenys »).

Het Bod strekt zich uit tot alle warrants en aandelen van Dalenys die nog niet in het bezit zijn van de Bieder of van de met de Bieder verbonden personen, met name 9.000 warrants en 8.621.183 aandelen, die 45,71% van het kapitaal vertegenwoordigen.

Per aandeel wordt 9 EUR in contanten geboden, te weten de prijs waaraan de Bieder de aandelen van Dalenys die reeds in het bezit zijn van de Bieder verwierf. Per warrant wordt nul (0) EUR geboden aangezien de uitstaande warrants een conversieprijs boven de bodprijs per aandeel hebben.

Het Bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder heeft de intentie om over te gaan tot een uitkoopbod volgend op het Bod in toepassing van de artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het Overnamebesluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen indien de voorwaarden hiertoe vervuld zijn.