search_api_autocomplete
Home

Vrijwillig bod van AB Inbev NV op alle aandelen van Newbelco NV

Persbericht
KENNISGEVING OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 24 augustus 2016 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Anheuser-Busch InBev NV, een naar Belgisch recht opgerichte naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 1000 Brussel, België en administratieve zetel te Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, België, en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0417.497.106 RPR (Brussel) (AB InBev) om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod in contanten uit te brengen op alle aandelen uitstaande op de dag van dergelijk bod uitgegeven door Newbelco NV, een naar Belgisch recht opgerichte naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 97, 4e verdieping, 1000 Brussel, België, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0649.641.563 RPR (Brussel) (Newbelco) (het Belgische Bod). 

Het Belgische Bod dat zal worden uitgebracht door AB InBev is één van de stappen om de voorgestelde bedrijfscombinatie tussen SABMiller plc (SABMiller) en AB InBev te realiseren (de Transactie). 

De voorwaarden van het Belgische Bod zijn:

  • goedkeuring van de Transactie door de aandeelhouders van AB InBev;
  • de acquisitie van SABMiller door Newbelco krachtens een door een rechtbank van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde scheme of arrangement (de UK Scheme) tussen SABMiller en haar aandeelhouders (de UK Scheme Aandeelhouders) overeenkomstig Part 26 van de UK Companies Act 2006, waarbij iedere UK Scheme Aandeelhouder 100 aandelen uitgegeven door Newbelco (de Oorspronkelijke Newbelco Aandelen) zal ontvangen voor elk van zijn of haar aandelen in SABMiller (de UK Scheme Aandelen);
  • de registratie van de UK Scheme Aandelen op naam van Newbelco; en
  • de uitgifte van de Oorspronkelijke Newbelco Aandelen door Newbelco aan de UK Scheme Aandeelhouders, uiterlijk op de dag voor de start van het Belgisch Bod. 

Een prijs per aandeel van 0,45 GBP in contanten wordt geboden door AB InBev voor alle per datum van dit bod uitstaande aandelen uitgegeven door Newbelco.