search_api_autocomplete
Home

Vrijwillig bod van Finances & Industries op de aandelen van Pairi Daiza SA - Aanvulling bij de kennisgeving

Persbericht
AANVULLING BIJ DE KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

In de kennisgeving die de FSMA op 25 november 2015 heeft bekendgemaakt met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen met betrekking tot het voornemen van Perennitas SA om een voorwaardelijk, vrijwillig openbaar overnamebod in contanten uit te brengen, tot aankoop van aandelen uitgegeven door Pairi Daiza SA, werd vermeld dat de bieder de intentie heeft, voor zover aan de vereiste voorwaarden is voldaan, over te gaan tot een uitkoopbod in de zin van de artikelen 42 en volgende van voornoemd koninklijk besluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor de duidelijkheid wordt hieraan toegevoegd dat Perennitas SA zich ertoe heeft verbonden om de 86.946 aandelen die Alychlo NV aanhoudt en zal aanbieden in het kader van het overnamebod, uit te sluiten van de teller en de noemer bij de berekening van de grens van 90 % waarnaar wordt verwezen in artikel 42 van voornoemd koninklijk besluit, indien dat artikel in een latere fase van toepassing zou zijn.