Nieuws & Waarschuwingen

Vrijwillig openbaar overnamebod van Patronale Life op Banimmo

Nieuws
News article
13/07/2018

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overnamebesluit"), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 13 juli 2018 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Patronale Life, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.288.089 (Rechtspersonenregister Brussel) (de "Bieder"), om een vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten uit te brengen (het “Bod”) op alle aandelen van Banimmo, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kunstlaan 27, 1000 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0888.061.724 (Rechtspersonenregister Brussel) en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

Het Bod heeft betrekking op alle 11.356.544 aandelen uitgegeven door Banimmo.

Per aandeel wordt 3,30 EUR in contanten geboden.

De Bieder heeft niet de intentie om het Bod te heropenen na de aanvaardingsperiode, tenzij hij ertoe verplicht zou worden conform artikel 35, 1° van het Overnamebesluit.

De Bieder wenst na afloop van het Bod geen vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen in overeenstemming met de artikelen 42 en 43 van het Overnamebesluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen, indien de voorwaarden voor dergelijk uitkoopbod zouden zijn vervuld en evenmin de schrapping te vragen van de notering op Euronext Brussels van de aandelen.