search_api_autocomplete
Home

Vrijwillig openbaar overnamebod van Soclinpar SA op alle resterende aandelen van Sapec SA

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit, op 27 juli 2017 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Participations SA (afgekort Soclinpar SA), een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te route d’Esch 412F, L-1471 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven bij de Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder het nummer B 16.980, om een onvoorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod in geld uit te brengen op alle resterende aandelen in Sapec SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te avenue Louise 500, bus 6, 1050 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Franstalige afdeling) onder het nummer 0403.085.280.

Het bod strekt zich uit tot alle aandelen van Sapec SA die nog niet in het bezit zijn van de bieder of van de met de bieder verbonden personen, met name een totaal van 606.150 aandelen, of 44,73% van de uitstaande aandelen.

Voor elk aandeel wordt een bedrag in geld van 60 EUR geboden.

Op de datum van deze kennisgeving heeft Sapec SA geen andere effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven dan aandelen.

Het overnamebod is onvoorwaardelijk.

De bieder is ook van plan om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen in overeenstemming met artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 42 en 43 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, als de voorwaarden voor een dergelijk uitkoopbod zijn vervuld.