Nieuws & Waarschuwingen

Waarschuwing met betrekking tot de laattijdige openbaarmaking van het halfjaarlijks financieel verslag

Persbericht
News article
10/01/2018

De FSMA maakt de volgende waarschuwing openbaar in het kader van haar toezicht op de informatieverstrekking door de emittenten[1].

Emittenten die hun boekjaar afsluiten op 31 maart, dienden uiterlijk op 31 december over te gaan tot openbaarmaking van het halfjaarlijks financieel verslag.

De FSMA heeft vastgesteld dat IMMO MECHELEN CITY CENTER de wettelijke termijn van openbaarmaking niet heeft nageleefd.

De FSMA is van mening dat laattijdige openbaarmaking van periodieke informatie de goede werking van de markt voor de effecten van deze emittent in het gedrang brengt. Beleggers zijn immers niet tijdig op de hoogte van de meest recente financiële situatie van deze emittent.


[1] Deze waarschuwing wordt openbaar gemaakt met toepassing van artikel 43, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.