Nieuws & Waarschuwingen

Waarschuwing van de FSMA met betrekking tot de algemene vergadering van Nyrstar

Persbericht
News article
19/06/2019

De FSMA maakt, in het kader van haar toezicht op de informatieverstrekking van de genoteerde vennootschappen1, de volgende waarschuwing openbaar met betrekking tot Nyrstar, een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

De FSMA is van oordeel dat de aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikken om de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren op de algemene vergadering van 25 juni 2019. De FSMA baseert zich voor dit oordeel op het feit dat de commissaris bij deze jaarrekening een verslag van niet-bevinding heeft afgeleverd.

De FSMA heeft de raad van bestuur van Nyrstar daarom gevraagd om, in overeenstemming met artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.

De FSMA heeft Nyrstar eveneens aanbevolen om:

  • tijdens de algemene vergadering van 25 juni 2019 en ook al staat dit punt niet op de dagorde,
    • volledige transparantie te verschaffen over de omstandigheden die hebben geleid tot de ondertekening van de lock-up overeenkomst en de herkapitalisatievoorwaarden aangekondigd op 15 april 2019;
    • te antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders hierover worden gesteld;
  • de informatie die tijdens de voornoemde algemene vergadering aan de aandeelhouders zal worden verstrekt zo snel mogelijk ook op haar website beschikbaar te maken, met inbegrip van de vragen en de antwoorden op de vragen van de aandeelhouders.

 


1 Deze waarschuwing wordt openbaar gemaakt met toepassing van artikel 43, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.