search_api_autocomplete

Warehouses De Pauw

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Warehouses De Pauw, BE0003763779, wordt geschorst op Euronext Brussel op 17/11/2016 vanaf 09:00 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.