search_api_autocomplete

Warehouses De Pauw (WDP)

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Warehouses De Pauw (WDP), ISIN BE0003763779,wordt hernomen op Euronext Brussel op 01/04/2015 om 09:00.