search_api_autocomplete
Home

Warning Bancassurance EIOPA

Nieuws

Met deze waarschuwing roept EIOPA verzekeraars en banken (die optreden als verzekeringsdistributeurs) op ervoor te zorgen dat CPI-producten de consument een fair value for money bieden door:

  • actie te ondernemen om problemen aan te pakken met hoge vergoedingen die verzekeringsontwikkelaars aan verzekeringsdistributeurs betalen voor de verkoop van deze producten;
  • het voorkomen van schadelijke belangenconflicten in het kader van bankverzekeringsbedrijfsmodellen.

Deze waarschuwing volgt op een thematisch onderzoek naar de werking van de EU-markt voor CPI-producten die samen met hypotheken, consumentenkredieten en kredietkaarten worden verkocht, waaruit een aantal praktijken naar voren kwamen die de consument schade kunnen berokkenen.