search_api_autocomplete

WDP

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument WDP (ISIN code BE0003763779) wordt geschorst op Euronext Brussel op 1 december vanaf 17h00 gedurende een private plaatsing.