search_api_autocomplete

Zetes Industries SA

Persbericht

KENNISGEVING OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit, op 28 april 2017 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Panasonic Holding (Netherlands) B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Zuidplein 136, 16hg, Tower H, 1077 XV Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Nederland) onder het nummer 33188358, om een verplicht openbaar overnamebod in geld uit te brengen op alle resterende aandelen in Zetes Industries SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Straatsburgstraat 3, Da Vinci Science Park, 1130 Haren, België, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen (Brussel, Franstalige afdeling) onder het nummer BE 0425.609.373.

Het bod strekt zich uit tot alle aandelen van Zetes Industries die nog niet in het bezit zijn van de bieder of van de met de bieder verbonden personen, met name een totaal van 2.316.930 aandelen, of 42,99% van de uitstaande aandelen, aan een biedprijs van EUR 54,50 per aandeel.

Het overnamebod is onvoorwaardelijk.

De bieder is ook van plan om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen in overeenstemming met artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 42 en 43, juncto artikel 57 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, als de voorwaarden voor een dergelijk uitkoopbod zijn vervuld.