search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AEDIFICA

Datum openbaarmaking
28/10/2020
Naam meldplichtige
Bogaerts Sven
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AEDIFICA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003851681
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
250
Prijs
93,00
Totaal bedrag
23.250,00