search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
16/12/2020
Naam meldplichtige
SOIRIMPAR Soirimpré Participations SRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Bernard de Laguiche

Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
72.042
Prijs
96,82
Totaal bedrag
6.975.106,44