search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
21/05/2021
Naam meldplichtige
Barrington Martin J.
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.472
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acknowledgment of receipt of restricted stock units in the framework of directors' remuneration