search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CHOICE

Datum openbaarmaking
11/05/2021
Naam meldplichtige
Choice Trust PRIV ST
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CHOICE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974370026
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Access Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500
Prijs
11,00
Totaal bedrag
5.500,00