search_api_autocomplete

Manager transaction detail: HAMON

Datum openbaarmaking
20/11/2019
Naam meldplichtige
Sopal International SA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
HAMON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974352842
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.100
Prijs
2,01
Totaal bedrag
8.238,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
1000
2.03
2030.00
350
1.98
693.00
1700
2.00
3404.00
1050
2.01
2111.00