search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MITHRA PHARMACEUTICALS

Datum openbaarmaking
04/06/2020
Naam meldplichtige
NOSHAQ SA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MITHRA PHARMACEUTICALS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974283153
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
lenen of uitlenen van financiële instrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
77.843
Prijs
21,20
Totaal bedrag
1.650.271,60