search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MITHRA PHARMACEUTICALS

Datum openbaarmaking
04/06/2020
Naam meldplichtige
NOSHAQ SA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MITHRA PHARMACEUTICALS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974283153
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
lenen of uitlenen van financiële instrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
77.843
Prijs
21,20
Totaal bedrag
1.650.271,60