search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EURONAV

Datum openbaarmaking
21/11/2019
Naam meldplichtige
ARF II Maritime Equity Co-Investors LLC
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EURONAV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003816338
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
USD
Aantal financiële instrumenten
786.162
Prijs
10,30
Totaal bedrag
8.097.468,60
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Steven Smith