search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
11/03/2021
Naam meldplichtige
Snauwaert Frederik
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.000
Prijs
42,50
Totaal bedrag
42.500,00
Toelichting van de meldplichtige

Volledige uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van de publieke kapitaalverhoging van 9/03/2021