search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CIE DU BOIS SAUVAGE

Datum openbaarmaking
13/08/2019
Naam meldplichtige
Paquot Guy
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CIE DU BOIS SAUVAGE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003592038
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30
Prijs
370,00
Totaal bedrag
11.163,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

V.Paquot, P-Y de Laminne, F.Van Gansberghe