search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MITHRA PHARMACEUTICALS

Datum openbaarmaking
17/09/2020
Naam meldplichtige
Alychlo NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MITHRA PHARMACEUTICALS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974283153
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
lenen of uitlenen van financiële instrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
39.950
Prijs
16,78
Totaal bedrag
670.361,00
Toelichting van de meldplichtige

retour d'un prêt d'actions concédé par Alychlo NV dont les termes ont été publiés le 4 juin 2020