search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
26/09/2019
Naam meldplichtige
BRC SàRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Claudio Garcia, Marcel Herrmann Telles, Cecilia Sicupira, Paulo Alberto Lemann

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.292.403
Prijs
86,36
Totaal bedrag
111.609.209,03