search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
26/09/2019
Naam meldplichtige
BRC SàRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.292.403
Prijs
86,36
Totaal bedrag
111.609.209,03
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Claudio Garcia, Marcel Herrmann Telles, Cecilia Sicupira, Paulo Alberto Lemann