search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BELUGA

Datum openbaarmaking
17/12/2019
Naam meldplichtige
Longeval sa
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Philippe Weill

Emittent
BELUGA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003723377
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
157.182
Prijs
1,85
Totaal bedrag
290.472,30
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
76159
1.85
140741.80
81023
1.85
149730.50