search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AUDIOVALLEY

Datum openbaarmaking
17/09/2020
Naam meldplichtige
Saboundjian Alexandre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
LLAMA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974334667
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.600
Prijs
4,20
Totaal bedrag
40.320,00