search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOFINA

Datum openbaarmaking
30/03/2021
Naam meldplichtige
Boël Harold
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOFINA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003717312
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.000
Prijs
96,68
Totaal bedrag
2.900.400,00
Toelichting van de meldplichtige

Exercice d'options