search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
01/03/2021
Naam meldplichtige
Van Eeckhout Francis
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
350.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Beneconsult BV