search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BANIMMO

Datum openbaarmaking
11/03/2020
Naam meldplichtige
Enisor BV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BANIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003870871
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.000
Prijs
3,27
Totaal bedrag
13.080,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jo(han) De Clercq