search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
03/06/2020
Naam meldplichtige
Jacobs van Merlen Christophe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
912
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Remuneration of non-executive Director in shares