search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
10/08/2020
Naam meldplichtige
Söderström Eriikka
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.500
Prijs
17,06
Totaal bedrag
42.650,00