search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MDXHEALTH

Datum openbaarmaking
08/02/2021
Naam meldplichtige
Mariën Rudi
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MDXHEALTH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003844611
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.111.111
Prijs
0,90
Totaal bedrag
1.000.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Gengest BV