search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
16/02/2021
Naam meldplichtige
Sodintec Finances SRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
50.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jean-Pierre Delwart

Toelichting van de meldplichtige

Mise en gage d'actions